Vítejte na našem webu

Bohoslužby se konají vždy 2. a 4. neděli v kostele od 14,00 hodin. Bohoslužby se konají v kostele jen v určitých měsících v roce; v době zimy budou bohoslužby přesunuté do modlitebny CČSH - v byvalé škole.

Farní úřad CČSH poskytuje typické služby, s ohledem na všeobecné poslání církve: pastorační poradenství, osobní zpověď, poradenství v oblasti náboženství, svátost manželství, svátost křtu, svátost biřmování, svátost útěchy nemocných, Svátost večeře Páně, pohřby.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.